Genel Bilgiler ve Misyon

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma, Uygulama ve Proje Koordinasyon Merkezi (MÜPKOM),  Üniversite birimlerinde, Üniversite ile ulusal ve uluslararası boyutlardaki işbirliği neticesinde yapılacak projeleri ve eğitim programlarını koordine etmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezin görevleri ve çalışma alanları şunlardır:

             a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri koordine etmek.

             b) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan alt yapıyı oluşturmak.

             c) Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek yerel, ulusal, küresel mahiyetteki sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

             d) Ulusal ve uluslararası eğitim programları ile ilgili olarak tüm faaliyetlerin Üniversite genelinde organizasyonunu sağlamak.

             e) Üniversite araştırmacılarını araştırma programları hakkında bilgilendirmek, bireysel girişimlere destek vermek, araştırma ortağı bulmak, yürütülmekte olan projelere dahil olmak ve proje yönetimi konularında rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak.

             f) Yurt dışındaki eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla Üniversite arasındaki mevcut iş birliklerini takip etmek,  yeni iş birliklerinin yapılmasını teşvik etmek.

             g) Uluslararası organizasyonlara üyelik konularında yazışma ve prosedürleri takip etmek.

             h) Üniversitenin uluslararası tanıtımına yönelik katkıda bulunmak.

             i) Üniversite içinde uluslararası eğitim-öğretim ve araştırma projeleri ile ilgili olarak bilgi dolaşımı ve duyuruların organizasyonunu yapmak.

Misyonumuz

Belirtilen amaçlar doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmayı amaçlayan Merkezimiz, öğretim elemanlarının proje fikirleri tasarlamasını, proje yazma konusunda teşvik edilmesini sağlar, proje sahiplerine proje koordinasyonu ve yönetimi aşamasında destek verir. Öğretim elemanlarına proje hazırlama ve uygulama aşaması ile proje yazımı ve yönetimi ile ilgili konferans, kongre, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenler.

Önemli Linkler

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

FAYDALI BELGELER

Destek ve Talep
Yukarı Çık